5.7.14

Η μουσική του κόσμου

Χτυπάω νότες δίχως σύνδεση μεταξύ τους
ακουστική, μελωδική, υπαρξιακή

κανένας λόγος να βρίσκονται σε αρμονία

Τίποτα δε βρίσκεται σε αρμονία
σε αυτή τη ζωή

Ίσως αυτή να είναι η μουσική
του κόσμου

άσχημη σαν τις ψυχές μας
κι ανυπόφορη σαν τα απωθημένα μας.