26.2.14

Τα μάτια δεν οδηγούνται από κανέναν
—δεν πρέπει να οδηγούνται
ή να δέχονται εντολές
για το πού θα κοιτάξουν ή τι θα δουν

Κι αν είδαν στα δικά σου θάλασσες
είναι γιατί εκεί ήθελε η καρδιά να βυθιστεί

Τα κλειστά μάτια δέχονται οδηγίες μόνο από την καρδιά.

Tα ανοιχτά θα πρέπει να οδηγούν το σώμα
εκεί όπου κοιτάζουν τα κλειστά.

Κι ίσως έχουμε υπακούσει σε λάθος πρέπει.

3.2.14

"Ενός λεπτού σιγή" (Ντίνος Χριστιανόπουλος)

Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας 
κι έχετε ένα χέρι να σας σφίγγει τρυφερά, 
έναν ώμο ν' ακουμπάτε την πίκρα σας, 
ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας, 

κοκκινίσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, 
έστω και μια φορά; 
Είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή 
για τους απεγνωσμένους;