6.10.13

Δεν

(Δεν ξαναγάπησα χρώμα

ούτε αριθμό

κι ούτε θέλω

ούτε μπορώ)