12.6.10

Τόσα χρόνια μετά...

Τόσα χρόνια μετά
οι ίδιες μουσικές
φέρνουν επάνω μου
τα απαλά σου χέρια

Στη σκέψη μου τη σκέψη σου
Στα χείλη το φιλί σου
Στα μάτια μου το γέλιο σου

Κι ακόμη θλίβεται η ψυχή μου
κάθε φορά που φέρνω στο νου μου
τα έκπληκτα, υγρά σου μάτια

Τόσα χρόνια μετά
δεν πήγα ούτε μέτρο παραπέρα...